KURS WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH FORM MASAŻU I ZAJĘĆ KINEZYTERAPEUTYCZNYCH

ILOŚĆ GODZIN 30
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (w godzinach 9-14)

Cel Edukacyjny – kurs przeznaczony jest dla osób chcących pracować z małymi dziećmi. Podczas 30 godzin edukacji zostaną szczegółowo przedstawione podstawowe informacje z zakresu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Podczas zajęć praktycznych zaprezentowane zostaną przypadki małych pacjentów, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie orientacji sensomotorycznej. Wykładowcy zaproponują panel diagnostyczny jak również terapeutyczny mający na celu zminimalizowanie deficytów zarówno w zakresie rozwoju ruchowego jak również emocjonalnego.

Ramowy Program Szkolenia
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia

1. Rozwój morfologiczny dziecka z uwzględnieniem fazy prenatalnej oraz postnatalnej. Podstawowy rozwój sensoryczny płodu oraz doskonalenie czynności u niemowlęcia i starszego dziecka.
2. Rozwój psychomotoryczny dziecka z uwzględnieniem podstawowych praw rozwoju i kalendarza biologicznego oraz emocjonalnego. Diagnoza oraz podstawowe wspomagania z zakresu metod neurorozwojowych.
3. Rozwój psychoemocjonalny małego dziecka. Wpływ naturalnych czynników kształtujących rozwój emocjonalny małego dziecka jak również omówienie relacji emocjonalnych i odpowiedzi adaptacyjnych rozwijającego się dziecka.
4. Masaż niemowląt jako skuteczne narzędzie profilaktyki oraz terapii. Praktyczna nauka wykonywania masażu Shantali, hinduskiego, ciepłymi kamieniami, pędzlami oraz watą. Wpływ masażu na prawidłową integrację sensomotoryczną małego dziecka.
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakresie pediatrycznym. Praktyczna nauka czynności reanimacyjnych oraz diagnostycznych.

cena kursu 1000 zł (możliwość dopłaty z UE – pomoc deminimis w wysokości 800 zł, wpłata własna 200 zł)

kontakt Ewa Bartelmus 503 010 980

Facebook